Moje Frystacko ....započato jako cvičné stránky před dávnými lety, kdy ještě internet tak pomalu začínal.. ..
Stěhujeme se na www.frystacko.cz .... .. ..
zachovejme i nadále přízeň své klubíčkové ježbabce:)